Selecteer een pagina

Online nieuwe donateurs werven

Cordaid en OMG zijn de samenwerking aangegaan om nieuwe donateurs te werven voor de non-profit organisatie. Dit doen we niet ouderwets door het ophouden van onze hand, maar door mensen in een aantal stappen bewust te maken waarom doneren zo belangrijk is en welk verschil eenieder kan maken. 

Over Cordaid
Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Bijna 300.000 mensen in Nederland ondersteunen Cordaid in hun droom voor een wereld zonder armoede. Ze werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. En natuurlijk met de lokale bevolking. Zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Onze campagne
Door een e-mailjourney te creëren vragen we niet direct om een donatie, maar laten we de ontvanger kennis maken met Cordaid en laten we zien wat de organisatie kan doen met weinig middelen. Ook laten we de ontvanger zichzelf beter kennen. Wat voor type helper is de ontvanger? Met behulp van een korte quiz spelen we in op de nieuwsgierigheid van de lezer én geven we interessante content. Pas later vragen we om de donatie. Zo creëren we makkelijke stappen om de motivatie te faciliteren en creëren we een effectieve campagne.  

 

Zonnebaan 45     3542 EB Utrecht    030 750 4000

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl