Selecteer een pagina

Online nieuwe donateurs werven met kleine stappen

Sinds 2015 werken het Oranje Fonds en OMG samen. Door laagdrempelige campagnes te creëren die zorgen voor awareness en bewustwording zorgen we voor dat belangrijke conversiemoment om nieuwe giften en donateurs te werven. 

Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. De organisatie ondersteunt projecten die de sociale infrastructuur verbetert zoals de bouw van een gemeenschapshuis, het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners. 

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Onze campagne insteek
Samen willen we positieve interactie creëren met de doelgroep en deze binden aan het merk Oranje Fonds. Met behulp van een verschillende e-mailcampagnes (wervings-, engagement- en conversiecampagne) gaan we de dialoog aan. Door een quizzes te verbinden aan onze campagnes zoals “Bent u een goede buur of verre vriend?” en mooie prijzen zoals kaartjes voor de Soldaat van Oranje of Douwe Egberts pakketten  worden op een relevante en leuke manier potentiële klanten geëngageerd en wordt er een warme relatie opgebouwd.

 

Zonnebaan 45     3542 EB Utrecht    030 750 4000

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl