Selecteer een pagina

Oranje Fonds

Met kleine stappen, groot resultaat

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving door projecten te steunen die de sociale infrastructuur verbeteren. Bijvoorbeeld de
bouw van een gemeenschapshuis, het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners.

Om dit alles te bereiken is steun van donateurs en vrijwilligers erg belangrijk. En daarom zijn we de samenwerking met het Oranje Fonds aangegaan. Met behulp van e-mailmarketing is de motivatie goed te faciliteren. Door te beginnen met een kleine stap zoals een nieuwsbriefinschrijving, vervolgens de lead te engageren en uiteindelijk te laten converteren.

Put hot triggers in the path of motivated people.

Professor B.J. Fogg – Stanford University

“Het overbruggen van de motivation gap zorgt ervoor dat men converteert. E-mail is momenteel hét voorkeurskanaal voor consumenten en bedrijven, dus maak daar gebruik van!

Letty de Nijs – Managing Director OMG

Wervingscampagne
Om leads te werven hebben we een laagdrempelige wervingscampagne ontwikkeld en uitgezet. Deze campagne had een lage instap. Men kon stemmen
op het mooiste maatjesinitiatief van het Oranje Fonds en daarmee kans maken op kaartjes voor de musical Soldaat van Oranje. In deze campagne werd een opt-in
gevraagd zodat de rest van de vervolgstappen van de campagne uit naam van het Oranje Fonds gemaild konden worden.

Engagementcampagne
Een week na de wervingscampagne is de engagementcampagne verzonden. Het doel was het verhogen van het gevoel van betrokkenheid van potentiële vrienden van het Oranje Fonds.

Door middel van een quiz kon men erachter komen of ze een goede buur waren of een verre vriend. Beide groepen helpen graag mee aan een betere
samenleving. Het verschil is dat de “goede buur” dit liever doet door de handen uit de mouwen te steken. De “verre vriend” heeft minder tijd, maar helpt graag
door bijvoorbeeld geld te doneren. Van alle mensen die op de quizpagina terecht kwamen, heeft maar liefst 76% ook daadwerkelijk aan de quiz deelgenomen!

Conversiecampagne
Met deze conversiecampagne spraken we de ontvanger aan op het eerder door hemzelf bepaalde profiel. Wanneer iemand zelf heeft aangegeven
een verre vriend te zijn, dan blijft hij bij die keuze. Vanuit dit idee vroegen we met een conversiemailing om een donatie. Men is meer geneigd om hier op in
te gaan omdat ze consistent willen zijn. Een week na deelname aan de quiz kregen de deelnemers een conversiemail. Hierin werd nogmaals de uitslag van de
quiz benoemd en gevraagd of ze het Oranje Fonds wilde steunen door Vriend te worden.

Ook kregen alle niet-deelnemers een conversiemail met de vraag Vriend te worden van het Oranje fonds. Bij dit laatste onderdeel van de campagne is Telemarketing ingezet. Hierbij zijn alle deelnemers van de quiz en leads uit de wervingscampagne gebeld door Oranje Fonds om hen te vragen om het fonds te steunen. Dit kon een eenmalige gift zijn, maar de deelnemers konden ook vriend worden.

Resultaat
De doelstelling van de wervingscampagne werd behaald door ruim 7.500 leads te werven. Na deze wervingscampagne gingen de deelnemers de
funnel in en door de openrates bleek dat de motivatie stapsgewijs groter werd. De mailing van de engagementcampagne behaalde namelijk een gemiddelde openrate van 62%. Ook de remindermail scoorde hoog: een openrate van 56%!

Alle geworven leads die niet zijn geconverteerd naar vriend of gift werden door middel van Telemarketing opgevolgd. Hierbij was opvallend te noemen dat alle
engaged leads (quiz deelnemers) aan de telefoon twee keer zo hoge conversie toonden dan de overige leads die gebeld werden.

Hieruit blijkt dat de motivatie en engagement is gegroeid door engagement te creëren en dit zorgt voor een verbetering in de conversieresultaten.

Zonnebaan 45     3542 EB Utrecht    030 750 4000

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl

Zonnebaan 45     |     3542 EB Utrecht     |     030 750 4000     |     info@omg.nl